Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Inclusie en toegankelijkheid

Zet is al jaren actief om fysieke en sociale toegankelijkheid/inclusiviteit te inventariseren en te verbeteren en hierover informatie te verstrekken. Je vindt hier diverse publicaties rondom inclusie en toegankelijkheid. We realiseren ons dat de publicaties al enkele jaren oud zijn maar desalniettemin zijn ze onverminderd actueel.

Lokale inclusie, van agenda naar impact

Naast de belangrijkste uitkomsten delen we ook onze ervaringen bij het realiseren van inclusieve impact en onze visie daarop. De inventarisatie leverde zes aandachtspunten op:

  • Lokale inclusie agenda
  • Betrekken van ervaringsdeskundigen
  • Bewustwording en draagvlak
  • Fysieke en sociale toegankelijkheid
  • Toegankelijk communiceren
  • Arbeidsparticipatie

Op elk aandachtspunt hebben we een aantal belangrijke stakeholders geïnterviewd, van VNG en gemeenten tot ervaringsdeskundigen, ondernemers en partnerorganisaties. Zo willen we overheden en andere belanghebbenden inspireren met nieuwe inzichten en sterke voorbeelden. We sluiten af met vijf toptips voor inclusieve gemeenten. Alles voor een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen.

Download ‘Lokale inclusie, van agenda naar impact’


 

Iedereen in beweging: over sport, bewegen en sociale veerkracht

De overheid wil dat mensen met een beperking in 2018 een passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden. Hoe staan we ervoor in het licht van die uitdaging, in het bijzonder waar het gaat om participatie en zelfredzaamheid? Ons derde trendboek over toegankelijkheid gaat over het belang van sport en bewegen in relatie tot sociale veerkracht. Hopelijk brengen we zo ‘iedereen in beweging’ om meer mensen (met een beperking) aan het sporten te krijgen. We illustreren onze inventarisatie weer met inspiraties uit de Brabantse praktijk en een verkenning van de laatste inzichten en ontwikkelingen aan de hand van interviews met vijftien voorlopers, aanpakkers en experts.

Download ‘Iedereen in beweging’


 

All inclusive: op weg naar toegankelijke vrijetijdsbesteding

In ons boek zoomen we in op de recreatiebranche. We spraken beleidsmakers, opleiders en onderzoekers, ervaringsdeskundigen en (sociaal) ondernemers. Ook brachten we cijfers en inzichten uit Europees onderzoek in kaart. Je leest mooie voorbeelden, maar we zien ook dat er nog veel te verbeteren valt rond de drieslag: fysieke aanpassingen, bejegening en informatie over toegankelijkheid. Je zult verrast zijn over de relatief geringe inspanning die dat vaak kost en wat het vervolgens oplevert voor degenen die mét een beperking maar zonder gedoe willen recreëren. En niet te vergeten, voor al degenen die hen vergezellen. Laat je inspireren door de ervaringen, voorbeelden en aanbevelingen in dit boek en werk mee aan een Nederlandse recreatiesector die daadwerkelijk laat zien wat gastvrijheid betekent.

Download ‘All Inclusive’


 

Toegankelijk voor iedereen: van inspiratie naar participatie

Het gaat over toegankelijkheid in de volle breedte, als voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Samen met voorlopers op de betreffende terreinen verkennen we de relatie tussen toegankelijkheid en wonen, arbeid, mobiliteit en onderwijs. Het realiseren van een volledig inclusieve samenleving is hard werken en vergt een verandering in denken én in doen. Van bedrijven en burgers, instellingen en gemeentelijke instanties. Gelukkig ontbreekt het niet aan visie, ideeën, inzet en ambitie, zoals dit boekje laten zien.

Download ‘Toegankelijk voor iedereen’


 

Cover vier publicaties