Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht tools

Z-Lab: onze designsprint voor maatschappelijke vraagstukken

Z-lab is onze onderzoekende en ontwerpende aanpak om met een maatschappelijke opgave te stoeien die niet in reguliere meeting(s) getackeld kan worden.

Deelnemers aan het Z-lab zijn een combinatie van contextkenners en frisdenkers. Contextkenners zijn degenen die weten wat er speelt en ook een actieve rol hebben in het ‘oplossen’ van het vraagstuk – voor zoverre dat mogelijk is. Frisdenkers denken juist vanuit een andere discipline en met een ander perspectief mee in oplossingsrichtingen en plaatsen het vraagstuk continu in een ander licht.

Samen vormen ze het team dat in vier dagen het proces van een Z-lab doorloopt – en dit ook mede vormgeeft. Stap voor stap ontrafelen we gezamenlijk de complexiteit van het vraagstuk, door in te zoomen op de context, de onderliggende waarden en de (creatieve) mogelijkheden. In een Z-lab is er ook ruimte om te experimenteren en bijvoorbeeld de ‘achterban’ te bevragen. Wij ontwikkelen elk Z-lab op maat, passend bij de opgave waar we als team mee aan de slag gaan. De uitkomst van een Z-lab is afhankelijk van de vraag waarmee we erin gaan, maar op deze manier intensief samenwerken geeft in elk geval nieuwe inzichten om met meer focus en energie in de praktijk verder te werken aan het vraagstuk.

Het team

Een Z-lab team bestaat uit maximaal acht personen, een combinatie van contextkenners en frisdenkers. Zet stapt met twee frisdenkers in het proces: adviseurs met relevante expertise voor de opgave.

Duur en locatie

Het Z-lab beslaat vier dagen, verspreid over enkele weken. De locatie bepalen we in overleg. We hebben ervaren dat het ook digitaal kan, wanneer nieuwe coronamaatregelen daar aanleiding toe geven.