Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Social design à la Zet

Social design is het toepassen van design thinking om nieuwe oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken. Met de mens als vertrekpunt. Zet gelooft in deze vorm van co-creatie, die gebaseerd is op waarachtige betrokkenheid en nieuwsgierigheid.

Even belangrijk is de structuur van design thinking: eerst samen kijken wat er speelt, het precieze probleem benoemen en de ruimte nemen om verrassende oplossingen te verkennen. En dan de meest kansrijke opties testen en aanscherpen in de praktijk.

Zet vliegt dit proces aan vanuit een multidisciplinair team waarin veranderkunde, kennis van publieke organisaties en design thinking elkaar versterken. Zo kunnen we een beweging maken die verder reikt dan het betreffende project. Wij investeren in draagvlak en commitment, brengen de juiste partijen bij elkaar en begeleiden het totale proces. Tot we overbodig zijn en de oplossing door de ‘eigenaren’ wordt gedragen.

Download hier de folder Social Design a la Zet

Cover-folder-social-design