Skip Navigation or Skip to Content
Home

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Zet (hierna: Zet). In deze verklaring beschrijven we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere relaties. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op www.wijzijnzet.nl. In deze privacy- en cookieverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en welke cookies wij op onze website gebruiken.

Als je vragen of opmerkingen hebt over onze privacy- en cookieverklaring dan kun je contact met ons opnemen. Dit kan per telefoon: (013) 5441440, per e-mail: info@wijzijnzet.nl, of per post: Postbus 271, 5000 AG Tilburg.

Zet vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Daarom werken we op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookiebeleid

We plaatsen op onze website enkel cookies waarvoor we bezoekers wettelijk gezien geen toestemming hoeven te vragen. Wij maken bewust géén gebruik van tracking- of marketingcookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en zorgen dat voorkeursinstellingen worden onthouden (zoals de voorleesfunctie voor blinden en slechtzienden).

Analytische cookies

Via Google Analytics verzamelen wij anonieme, dus niet-gepersonaliseerde gegevens over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op onze website bekijken.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dat kan wel betekenen dat bepaalde delen of functies van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser, zelf verwijderen.

Social media

Op deze website zijn buttons geplaatst waarmee je pagina’s kunt delen op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Wij verwijzen je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze social media om te lezen hoe deze partijen met jouw persoonsgegevens omgaan en welke cookies zij plaatsen. Deze voorwaarden kunnen sterk afwijken van de privacy- en cookieverklaring van Zet.

Voor meer informatie: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Welke persoonsgegevens we verwerken

Bij inschrijving op nieuwsbrieven van Zet

 • E-mailadres (verplicht)
 • Voornaam, achternaam en organisatie (facultatief)

Bij aanvraag van publicaties via deze website

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens

Bij aanmelding voor bijeenkomsten via deze website

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Voor bijeenkomsten inclusief maaltijd kan eveneens informatie over een allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken. Dat geldt bijvoorbeeld bij sollicitaties. Wanneer je solliciteert ontvang je onze Privacyverklaring Sollicitaties.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties
 • Jou kunnen benaderen om onze dienstverlening uit te voeren
 • Informeren over bijeenkomsten die wij organiseren

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Indien je toestemming geeft om te worden opgenomen in ons relatiebestand bewaren we je gegevens totdat je je toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens van derden

Zet maakt gebruik van externe partijen voor het beheer en onderhoud van haar websites. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. De persoonsgegevens worden verder uitsluitend gedeeld met de personen belast met het organiseren van de bijeenkomsten. Als we gebruik maken van een extern bureau sluit Zet hiermee een verwerkersovereenkomst om vast te leggen dat je persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt. Verder kan Zet op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Je gegevens worden binnen Nederland verwerkt.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten. Deze staan hieronder genoemd. Je kunt ons per e-mail of per post verzoeken om jouw rechten te laten uitvoeren. We kunnen een dergelijk verzoek alleen weigeren als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als het uitvoeren van je verzoek niet mogelijk is op basis van een wettelijke grondslag.

Jouw rechten zijn:

 • Recht om je persoonsgegevens in te zien;
 • Recht om je persoonsgegevens te wijzigen indien deze fouten bevatten;
 • Recht om op te vragen wat wij met je persoonsgegevens doen;
 • Recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Recht op dataportabiliteit (dit is het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen en/ of door te laten sturen naar derden);
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op en kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.

Indien je hiervoor een kopie van je identiteitsbewijs moet toesturen, maak dan de volgende gegevens zwart: jouw pasfoto, jouw MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), jouw paspoortnummer en jouw burgerservicenummer (BSN). Dit is ter bescherming van je privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Doorgifte en verkrijging

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. We verstrekken ze enkel aan andere bedrijven of organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (denk aan externe trainers, partnerorganisaties of congresbureaus), of als dit noodzakelijk is op grond van de wet.

Wanneer we persoonsgegevens van derden verkrijgen, gaat we hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer we zelf deze gegevens zouden hebben verkregen.

Beveiliging

Zet neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door middel van het IT-beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachtenprocedure

Indien je een vraag of klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht tegen de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zet behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op deze pagina.

Geschillen

Op deze privacy- en cookieverklaring is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze privacy- en cookieverklaring zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt, leggen we het geschil voor aan de rechtbank.