Skip Navigation or Skip to Content
Home

Toegankelijkheidsverklaring

Zet vindt het belangrijk dat haar website goed toegankelijk is. Wij hebben een ReadSpeaker, houden rekening met leesvolgorde en contrastwaarden, werken met beeldbeschrijving en ondertitelen video’s.

Wij volgen daarbij de WCAG-richtlijnen, de wereldwijde standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid. Aangezien de informatie op onze website voornamelijk gericht is op professionals, communiceren we op B2-C1 niveau. Dat doen we in heldere, begrijpelijke taal.

We streven naar een publicatie die aan de toegankelijkheidseisen voldoet zoals hierboven beschreven. Is een publicatie volledig toegankelijk leesbaar? Dan vermelden wij dat erbij.

Mocht je ondanks onze inspanningen op drempels stuiten of suggesties hebben ter verbetering, dan vernemen we dat graag.