Skip Navigation or Skip to Content
Home

Disclaimer

Deze website is een publicatie van Zet. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zet aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen en onvolkomenheden. Niets van deze website mag worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming van Zet.

Zet verwijst op de website via links naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van Zet vallen. Op de inhoud van deze pagina’s heeft Zet geen enkele invloed. Zet of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Zet.

De redactie van deze website doet al het redelijkerwijs mogelijke om de site vrij te houden van virussen of andere malware. Desondanks kan hiervoor geen sluitende garantie worden geven. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Het is niet toegestaan om de normale werking van de site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden (kraken, hacken).

Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de site bevat, noch de toegang tot de site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Het is niet toegestaan om de informatie en/of de vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.