Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht tools

Social design a la Zet

Social design is het toepassen van design thinking om nieuwe oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken. Met de mens als vertrekpunt. Zet gelooft in deze vorm van co-creatie, die gebaseerd is op waarachtige betrokkenheid en nieuwsgierigheid.

Voor opgaven die je niet oplost met een brainstorm en wat logisch nadenken

Einstein zei het al: ‘We lossen problemen niet op door er op dezelfde manier naar te kijken als toen we ze creëerden’. Dus als we andere oplossingen willen voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag, dan moeten we anders gaan denken. Zowel burgers, bedrijven en organisaties als de overheid voelen die urgentie. Door de uitdagingen samen in co-creatie en vanuit de verschillende belangen te benaderen, ontstaan er nieuwe, soms onverwachte inzichten. Vanuit deze inzichten bouwen we samen aan breed gedragen oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Social design a la Zet: een multidisciplinaire aanpak

Even belangrijk is de structuur van design thinking: eerst samen kijken wat er speelt, het precieze probleem benoemen en de ruimte nemen om verrassende oplossingen te verkennen. En dan de meest kansrijke opties testen en aanscherpen in de praktijk. Zet vliegt dit proces aan vanuit een multidisciplinair team waarin veranderkunde, kennis van publieke organisaties en design thinking elkaar versterken. Zo kunnen we een beweging maken die verder reikt dan het betreffende project.

 

Double Diamond

Jezelf overbodig maken

Als katalysator van het proces spelen we aanvankelijk een zichtbare rol. We investeren in draagvlak en commitment en brengen de juiste partijen bij elkaar. Samen met de belanghebbenden zoeken we naar hun intrinsieke motivatie om een rol te spelen in de oplossing. Gedurende het proces verdwijnen we geleidelijk naar de achtergrond, tot we uiteindelijk overbodig zijn en de oplossing door de nieuwe ‘eigenaren’ wordt gedragen.

Co-creatie en conceptontwikkeling

Met inzet van creatieve tools en methodieken zoals context mapping, empathic research, storytelling en scenariobuilding analyseren we het probleem en kaderen het af. Binnen dit proces bieden we ruimte voor experimentatie en reflectie.

Door de inzet van social design ontwikkelen en implementeren we in co-creatie met stakeholders nieuwe concepten om te komen tot innovatieve oplossingen die volhoudbaar zijn.

 

Mensen aan het werk met de tool samsam

Inspirerende workshops participatie en social design

In onze workshop nemen we je mee in wat social design is en hoe je het toepast in de praktijk. Je gaat zelf aan de slag met diverse tools en je maakt kennis met het werken vanuit verschillende perspectieven in je projecten. Zet verzorgde workshops voor diverse opdrachtgevers zoals Avicenna, de Technische Universiteit Eindhoven, de NRP academie en de provincie Noord-Brabant. Kunnen wij ook iets voor jou betekenen?