Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Energie voor iedereen: hoe je gespikkeld bezit meeneemt in de wijkrenovatie

Wij haakten met een social design aanpak aan op de pilot Energie voor Iedereen. In de Abdijbuurt in Tilburg gewerkt aan het meenemen van het gespikkeld bezit (particuliere woningen tussen rijtjes huurwoningen) in de wijkrenovatie.

Wij hebben we in opdracht van provincie Noord-Brabant samen met de Gemeente Tilburg, woningcorporatie Tiwos, aannemer Coen Hagedoorn, het PON & Telos en Nicolaas Veltman (Nicolaas’ Participaties) deze opdracht uitgevoerd.

Het was een avontuur waarin we veel van en met elkaar hebben geleerd. Van de 8 particuliere woningen in een wijk van 70 corporatiewoningen gaan uiteindelijk 6 mee in de wijkrenovatie. Dat is een slagingspercentage van 75%. Dat is best hoog, krijgen we terug van partijen die er kijk op hebben, vaak met de vraag: Hoe doen jullie dat?

Investeren in relaties

Nou, ten eerste is het iets wat je samendoet, je zult aan de slag moeten met een betrokken projectteam, waarin alle stakeholders aan tafel zitten. Vandaaruit kijken we goed hoe we kunnen aansluiten op de leefwereld van de bewoners. Die zijn, in tegenstelling tot de zogenaamde ‘systeemwereld’, minder gericht op duurzaamheid, maar vooral geïnteresseerd in kostenbesparing en wooncomfort. Vanuit de wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoners kijken we hoe we het gespikkeld bezit kunnen laten aanhaken op de wijkrenovatie. Dat vraagt om vertrouwen en dus investeren we door persoonlijke gesprekken in relatieopbouw.

Opschalen met huizona's

Grote uitdaging is nu de opschaling. In mijn optiek moeten we daarvoor de systeemkant optimaal inrichten, vanuit het besef dat maatwerk altijd nodig blijft. Zo onstond vanuit deze casus het idee om zogenaamde huizona’s te ontwikkelen. De benaming verwijst naar persona’s, een begrip uit de marketing, wat staat voor de beschrijving van fictieve personen als representanten van een bepaalde doelgroep. In onze huizona’s willen we naast de persoonlijke situatie (samenstelling bewoners, achtergronden, levensfase etc.) ook de staat van het huis (al gerenoveerd, aanbouw etc.) en de financiële situatie meenemen. Om zo aan de voorkant beter te kunnen voorspellen wat er nodig is om de eigenaars te laten meedoen in de renovatie en daarmee aan de energietransitie. Hieruit kunnen we per huizona routekaarten, met benodigde experts en tools uitwerken. Door die verschillende routes in een proces/planning te zetten, hoef je het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden en kan je een stuk effectiever werken.

werksessie-huizona-s-maart-2021

Doorontwikkelen in de praktijk

Samen met collega’s van Zet en 4 designstudenten van de Technische Universiteit Eindhoven werken we dat idee momenteel uit tot een concreet concept en ontwerp. In een aantal werksessies leggen we deze voor aan stakeholders uit het veld, om op basis van hun feedback een verbeterslag te maken. Hopelijk kunnen we onze huizona’s dit najaar toepassen in een vervolgtraject, waarbij we weer nieuwe kennis en inzichten ophalen in de praktijk. Zo kunnen we de huizona’s aanvullen en verbeteren, zodat ze breed inzetbaar worden. We zien dit als een belangrijk onderdeel in de opschaling: hoe neem je het bewonersperspectief mee in het traject ‘gespikkeld bezit’? De energietransitie is immers van iedereen!

Cindy van den Bremen
Programmamanager social design bij Zet

Benieuwd naar alle lessen van de pilot Energie voor Iedereen? Bekijk het online magazine.