Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Huurders met dementie

Zet onderzocht samen met de PGraad en Waalwijkse woningcorporatie Casade wat we kunnen doen om de woonkwaliteit voor huurders met dementie te verbeteren. De uitkomst is een eerste handreiking aan woningcorporaties die willen bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap. Met praktische tips en aanbevelingen.

Wat woningcorporaties kunnen bijdragen aan een dementievriendelijke gemeenschap

In het streven naar een dementievriendelijke gemeenschap speelt de woonomgeving een centrale rol. Werk aan de winkel dus voor woningcorporaties, want ruim 13.000 Brabanders met dementie zijn huurders van corporatiewoningen. Dat aantal zal de komende jaren nog aanzienlijk stijgen.

Download ‘Huurders met dementie’