Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Zorgzame gemeenschappen: Dementievriendelijk Brabant

Brabant is in Nederland koploper in vergrijzing. Gezien het beleid dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, vraagt dit meer van de ouderen, maar ook van hun omgeving en hun mantelzorgers. Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen die in het verlengde hiervan ligt, is de toename van het aantal mensen met dementie.

Werken aan een zorgzame gemeenschap; een lokale aanpak van onderop

In de provincie Brabant zal het aantal mensen met dementie stijgen naar bijna 61.000 in 2030, ten opzichte van ruim 34.000 in 2015. Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en als gevolg van het veranderende overheidsbeleid is de verwachting dat dit zelfs tachtig procent zal worden. Met de afbouw van de verzorgingsstaat en de opbouw richting de participatiesamenleving groeit met de dag de urgentie om aan de slag te gaan met het waarborgen van de kwaliteit van leven van zowel mensen met dementie en andere kwetsbare inwoners,  alsook die van hun mantelzorgers. De afgelopen 12 jaar hebben we een lokale procesaanpak dementievriendelijk ontwikkeld. De lokale gemeenschap vormt de basis; daar wonen immers de mensen met dementie. Het is een aanpak van onderop; vanuit de lokale gemeenschap gericht op kwetsbare burgers in de samenleving; samen werken aan een zorgzame gemeenschap.

Inmiddels telt Brabant meer dan 60 gemeenten met netwerken die bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving