Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Zorgzame gemeenschappen: werken aan dementievriendelijke wijken

Tilburg en Eindhoven werken het komende jaar op wijkniveau samen met inwoners en organisaties aan het doorontwikkelen van hun dementievriendelijke gemeenschap. Om echt impact te maken op het dagelijks leven van de bewoners gaat Zet samen met een netwerk van lokale partijen aan de slag met een doelgericht actieprogramma op basis van gerichte doelstellingen.

We zetten onder andere in op het doorbreken van het taboe rondom dementie en vergroten de kennis onder wijkbewoners over (omgaan met) dementie. Andere mogelijke prioriteiten zijn het organiseren van meer ontmoetingsmogelijkheden en mensen zo lang mogelijk betrokken houden bij hun verenigingen.

Zowel in Eindhoven als in Tilburg starten we in twee wijken. In Eindhoven in de Gestelse Ontginning en Vonderkwartier, in Tilburg gaat het om de wijken Theresia en Noordhoek. Door te werken aan een dementievriendelijke gemeenschap creƫren we een samenleving waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers zo prettig mogelijk hun leven kunnen blijven leiden, op alle levensgebieden. Zet werkt met verschillende partijen samen om een dementievriendelijke samenleving te realiseren. We bouwen aan lokale dementievriendelijke gemeenschappen en brengen deze met elkaar in verbinding.

Ook werk (blijven) maken van een dementievriendelijke gemeenschap? Neem contact op met drs. Wies Arts, programmamanager/procesbegeleider bij Zet.