Skip Navigation or Skip to Content
Onze aanpak

Strategie & aanpak

Van abstracte ideeën naar concrete praktijk

Een gedragen plan is het halve werk

Wij begeleiden overheden, (bouw)bedrijven, woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties bij het bepalen van een strategie voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. Hierin vinden we kaders en heldere verwachtingen van tevoren belangrijk, maar laten juist ook ruimte voor dat wat we onderweg tegenkomen – zeker wanneer hier ook andere partijen bij betrokken zijn! Dit draagt namelijk gelijktijdig bij aan het creëren van draagvlak en eigenaarschap. Ook denken we mee in het vertalen van deze strategie naar concrete acties. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie, uitvoering van beleid of de opstartfase van een grote gebiedsontwikkeling.

Stappen

1

context en randvoorwaarden

2

opgave en doelstelling

3

uitgangspunten en waarden

4

aanpak vormgeven

'Samen werken aan een opdracht vraagt om eigenaarschap'

Wies Arts

programmamanager, procesbegeleider | WIES. projecten en advies