Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Participatietraject Heeswijk-Dinther

"Ook al is HaDee klein, het heeft een kloppend hart." Dat werd duidelijk in het zeer betrokken participatietraject dat we mochten begeleiden, ondersteunen en uitvoeren om bouwstenen te verzamelen voor het nieuwe ontwikkelingsplan van Heeswijk-Dinther.

HaDee dé doen we same

Heeswijk-Dinther is een Brabants dorp met een rijk verhaal dat zichtbaar en voelbaar is. Je vindt er een combinatie van natuur, cultureel erfgoed, en mooie landschappen. Ook het sociale leven en de betrokkenheid onder bewoners is groot.  Een echt ons kent ons dorp. Maar er zijn ook zorgen over de toekomst, hoe hou je dit dorpse gevoel namelijk in stand? Stichting Actief Burgerschap (STAB) wilde samen met de inwoners van de dorpskern Heeswijk Dinther tot een nieuw dorpsontwikkelingsplan komen, inclusief agenda en dorpsakkoord met de gemeente Bernheze.

STAB vroeg Zet dit proces mee vorm te geven en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het betrekken van inwoners (jong en oud) om tot gedragen bouwstenen te komen voor het nieuwe dorpsontwikkelingsplan. En voor een goed dorpsontwikkelingsplan waren de verhalen, dromen, wensen, zorgen en behoeften van de bewoners nodig.

Zet heeft voor STAB het participatie traject mogen begeleiden, ondersteunen en uitvoeren. Het participatietraject bestond uit:

Ontwerpsessie — Het samen vormgeven van de aanpak om zoveel mogelijk (en ook jonge) bewoners te betrekken.

HaDeeKwisvraag — Het uitvragen naar wat belangrijk is voor de toekomst van het dorp. Ophalen van verhalen, anekdotes en sentiment bij deelnemers.

Online vragenlijst — Het uitvragen naar waar en wanneer we het beste jonge HaDee’er konden bereiken en benaderen.

Straatinterventie —We gingen de straat op om het geschetste toekomstbeeld te verrijken en te onderzoeken ​waar energie zit om een actieve bijdrage te leveren​.

HaDee PraatMee Bijeenkomst —Inspirerende & activerende bijeenkomst voor het hele dorp om met elkaar de activiteiten/bouwstenen vast te leggen voor het dorpontwikkelingsplan.

Tijdens een gezellige én interactieve avond werden – in steeds wisselende gezelschappen over steeds wisselende thema’s  – bouwstenen voor het nieuwe dorpsontwikkelingsplan verzameld. Deelnemers werden via themaposters aangemoedigd goede ideeën, tips, contacten achter te laten en uit te wisselen. Het samen opschrijven zette mensen aan het denken, zorgde voor aanvullende ideeën en creëerde gedeeld eigenaarschap.

 

Dit project kenmerkt zich door de informerende en activerende interventies die naar schatting 300 echte HaDee’ers bereikt hebben. Door de mensen zelf actief op te zoeken hebben we ook meningen kunnen verzamelen van bewoners die je normaal niet zo snel op een bewonersavond ziet.

Hoewel een Heeswijker ginne Dinthenaar is en andersom; in Heeswijk-Dinther doen ze het écht same. Er is een zichtbaar en voelbaar verhaal en deze wordt breed doorleefd door HaDee’ers.

Al met al is het gelukt met de grote betrokkenheid een prachtig resultaat te leveren waarbij bewoners, ondernemers en partners actief meegedacht hebben over de inhoudelijke bouwstenen. Wat dient als ingrediënten, waarmee STAB verder kan om de dorpsvisie mee te schrijven waar de HaDee'er oprecht betrokken wordt in het verhaal.