Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Gebiedsparticipatie: “Langs het tuinpad van mijn vader”

De komende maanden is Zet te vinden in verschillende Brabantse dorpen en wijken om bewoners, gemeenten en andere lokale partijen te ondersteunen bij het participatief ontwikkelen van een buurt- of dorpsvisie. Wat een actieve betrokkenheid zien wij bij inwoners om mee te praten over de toekomst van hun wijk of dorp. En dat niet alleen, we halen ook de mooiste verhalen, anekdotes en sentimenten op die die ene wijk, precies die ene wijk maken.  

De buurtvisie is een krachtig instrument voor het creëren van sterkere, veiligere, meer leefbare en betrokken gemeenschappen. Door gezamenlijk te werken aan een visie voor de toekomst van de buurt of het dorp, ontwikkelen bewoners een gevoel van eigenaarschap en raken betrokken bij hun omgeving. Participatie is cruciaal bij het opstellen van een buurtvisie. Een buurtvisie moet namelijk de visie van de hele gemeenschap weerspiegelen, en niet slechts die van een kleine groep mensen. Door deel te nemen aan het proces van het opstellen van een buurtvisie, kunnen bewoners hun ideeën en suggesties delen en samenwerken aan een gezamenlijk doel. Het gaat om het proces van het samen ontwikkelen, samen in gesprek en samen bijdragen aan de buurt dan het document an sich. Een buurtvisie is pas een succesvolle buurtvisie als verschillende perspectieven samen komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld en plan voor de buurt of het dorp.