Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Zundert Floreert: een vitaal buitengebied

Van 2019 tot en met 2022 heeft de lokale gemeenschap (inwoners, ondernemers, organisaties) in Zundert onder de noemer pilot “Vitaal Buitengebied” op unieke wijze samengewerkt met de overheden om de grote uitdagingen waar het buitengebied voor staat aan te pakken.

De pilot had drie doelen:

  • De gemeenschap in beweging: ontwikkelen en oppakken van nieuwe kansen en initiatieven
  • Een gezamenlijk nieuw perspectief voor het buitengebied
  • Leren over nieuwe manieren van samenwerken: tussen overheid en gemeenschap en tussen de overheden onderling

Rol van Zet

Procesbegeleiding
Zet organiseerde kennisdeling en intervisiebijeenkomsten met participanten in de pilot. Alle geleerde lessen hebben we gebundeld in de publicatie Vitaal buitengebied Zundert: geleerde lessen voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak.

Strategisch advies
Wij adviseerden in het plan van uitvoering te kiezen voor een praktijkgerichte, lerende aanpak en om het leren van dit samenspel op drie niveaus te organiseren.

Social Design
Wij experimenteren met verschillende vormen van kennisuitwisseling en de inzet van digitale mogelijkheden. Wij reiken tools, instrumenten en gesprekstechnieken aan voor gebiedsbijeenkomsten.

Zundert Floreert

De pilot heeft gezorgd voor een cultuurverandering: bewoners, bedrijven en belangengroepen nemen het voortouw in de zorg voor een leefbaar buitengebied, ook in de toekomst. 150 eigenaren hebben concrete plannen gemaakt, er zijn zeven gebiedsvisies ontwikkeld en er zijn vele nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen overheden, tussen overheden en bewoners en tussen ondernemers en bewoners in het gebied. Er is een nieuwe aanpak ontwikkeld die meer ruimte biedt aan initiatieven die bijdragen aan de droom van Zundert: Zundert Floreert. Initiatieven die niet alleen goed zijn voor de initiatiefnemer, maar ook van meerwaarde zijn voor het gebied. De pilot is dan wel afgerond, in Zundert werken gemeenschap en overheid nog steeds met elkaar samen voor een toekomstbestendig buitengebied.