Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Verkenning nieuwe woonvormen Zundert

In de pilot Vitaal Buitengebied werken overheden en inwoners samen aan vernieuwing van het buitengebied en een toekomstbestendige omgevingsvisie. 'Nieuwe woonvormen' is één van de oplossingsrichtingen die in de uitvoeringsfase extra aandacht krijgen.

Zet voerde aan de hand van vijf casussen een verkenning uit rond wonen in het buitengebied. We laten zien wat de initiatiefnemers willen bereiken, welke knelpunten zij ervaren bij realisatie en wat nodig is voor hen om verder te komen met hun initiatief. Dit als basis voor een vervolg waarin we vanuit meerdere perspectieven en stakeholders naar de casussen kijken. Doel: leren van de knelpunten en samen oplossingsrichtingen verkennen om te komen tot verbeterde vormen van samenspel.

Download de publicatie ‘Verkenning nieuwe woonvormen Zundert’

Cover_Publicatie-verkenning-nieuwe-woonvormen-vitaal-buitengebied-Zundert