Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Gebiedsontwikkeling: Stationskwartier Helmond

Wat is er nodig om het stationskwartier Helmond te transformeren naar een vitaal gebied waar het goed leven, wonen, werken en vertoeven is?

In een festivalsetting zetten we in het najaar van 2022 de volgende stap richting een gedragen en duurzame gebiedsvisie voor het nieuwe Stationskwartier Helmond.

Met een diverse groep van ruim 120 Helmondse partners – bouwers, corporaties, culturele instellingen, onderwijs, ontwerpers, kunstenaars, inwoners en ondernemers – is daarover gesproken en gedroomd. Dat betekende in ieder geval: Kei goede ideeën én Brabantse gezelligheid.

Mensen in de zaal tijdens festival

We begonnen trouwens niet bij nul, maar verdiepten op:

  • De straatgesprekken, enquêtes en interviews die rond de zomer zijn gevoerd met inwoners, ondernemers en een breed scala aan andere partijen die actief zijn in het gebied (economie, wonen, welzijn, recreatie, cultuur, onderwijs)
  • Ruimtelijke, sociale, economische, ecologische en beleidsmatige data en gegevens over het gebied die bij elkaar gebracht zijn

Een gebiedsontwikkeling vraagt om samenwerking tussen een veelheid aan partijen. En om voeling hebben en houden met wat er leeft, speelt en nodig is in het gebied. Vanuit Zet zijn we aan de slag om dit via participatie, co-creatie en netwerkvorming mee voor elkaar te krijgen. Samen met de gemeente Helmond, de Provincie Noord-Brabant, Tom van Tuijn Stedenbouw en Glowingplaces gaan we de expertise en ervaring over en met het gebied een plek geven in de concept gebiedsvisie.

Ben je benieuwd naar de volgende stappen in het gebiedsproces?
Inmiddels staat maandag 27 maart het 2de Stationskwartier Festival in Helmond op de agenda. Het thema van de avond is “Hoe creëren we samen een bruisend Stationskwartier?” De conceptvisie voor het Helmondse Stationskwartier wordt gepresenteerd en er is gelegenheid om interactief te reageren. Interesse? Meld je hier aan.

Stay tuned via de website van het stationskwartier of via de socials #stationskwartier Helmond.

bezoekers festival