Skip Navigation or Skip to Content
Home

Onze aanpak

Wij helpen overheden, (bouw)bedrijven, woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties die werken aan participatie, inclusie en sociale innovatie. Van ambitie tot impact.

Wij inventariseren, onderzoeken, adviseren, managen programma’s en projecten, delen kennis, verzorgen trainingen en workshops en begeleiden processen van participatie, co-creatie en implementatie.

Wij werken in co-creatie

Door onze creativiteit vinden we nieuwe wegen in maatschappelijke vraagstukken. We experimenteren en bouwen samen aan nieuwe aanpakken. Dit doen we nooit alleen. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid zoeken en leggen we slimme verbindingen, op basis van respect en vertrouwen. We zijn hierin flexibel en schakelen snel.

Of het nou gaat om het ontwikkelen van een gebied of een beleid, om duurzaamheid of welzijn, ‘samen’ is voor ons de kern. Wij zoeken regelmatig de samenwerking op met experts buiten het eigen team en voegen zo deskundigheid toe waar het vraagstuk op dat behoefte aan heeft.

Wij werken samen met

Beleidsontwikkelaars

Pioniers

Gebiedsontwikkelaars

Strategen

Bewoners

Communicatieadviseurs

Ontwerpers

Jou?