Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Brede Welvaart: van denken naar doen!

Zet ondersteunt de Provincie Noord-Brabant bij de te halen doelstellingen Brede Welvaart. Dit doen wij door een lerende aanpak voor diverse provinciale programma’s te faciliteren en een kennisbank te ontwikkelen. Ook bieden wij inspiratie, ontmoeting en handvatten aan Brabantse partners en leveren een bijdrage aan de organisatie van de week van de brede welvaart.

Aanleiding

Brede welvaart voor alle Brabanders verstevigen. Dat is het streven van de provincie Noord-Brabant. In essentie gaat het daarbij om het welzijn en welbevinden van de Brabantse inwoners in relatie tot de omgeving waarin zij leven. Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generatie of die van mensen elders in de wereld. Bij het ontwikkelen en monitoren van beleid vanuit brede welvaartsperspectief wordt niet alleen gekeken naar economische groei, maar ook naar andere aspecten die mensen van waarden vinden zoals gezondheid, sociale verbondenheid en duurzaamheid.

 

De rol van Zet

Zet ondersteunt de provincie Noord-Brabant bij het realiseren van de volgende doelstellingen:

  • Verankeren van het thema in het provinciale beleid: brede welvaart voor de Brabander is de leidraad voor het verbinden van inspanningen vanuit verschillende provinciale begrotingsprogramma’s.
  • Met meer partners aan de slag met brede welvaart: brede welvaart staat steviger op de agenda en we gaan samen aan de slag met partners op het thema.
  • Meer inzicht in brede welvaart: we zoeken naar verdieping op brede welvaartscijfers en willen Brabanders laten ervaren dat we gezamenlijk aan brede welvaart werken en wat dit voor hen betekent.

Dit doen we door:

  • Het faciliteren van een lerende aanpak voor diverse provinciale programma’s. We ontwerpen, op maat, werksessies waardoor programma’s een volgende stap kunnen maken op het werken vanuit brede welvaartsperspectief.
  • Het ontwikkelen van een kennisbank, waarmee geleerde lessen, kennis en tools worden verzameld en toegankelijk worden voor Brabantse partners die zich bezighouden met brede welvaart. We doen dit door samen met de beoogde doelgroep een goede vorm voor de kennisbank te ontwikkelen.
  • Het bieden van inspiratie, ontmoeting en handvatten aan Brabantse partners om regionale brede welvaartsontwikkelingen samen te versterken. Dit doen we o.a. in de vorm van een praktijknetwerk. Samen met partners organiseren we verschillende kennis- en praktijksessies waarin samen geleerd wordt over het zetten van een volgende stap op het werken vanuit brede welvaart.
  • Het leveren van een bijdrage aan de organisatie van de week van de brede welvaart in november 2023: een week vol inspiratie, kennis en ontmoeting om het perspectief van brede welvaart flink op de agenda te zetten in Brabant.

Meer informatie vind je ook op de website van Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/bredewelvaart