Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Brede Welvaart: symposium 9 november 2022

Woensdag 9 november 2022 tapten we als Razende Reporter bij ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en overheden af wat Brede Welvaart is voor hen. Het Werkwarenhuis in ’s-Hertogenbosch vormde dé plek om samen met Ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en overheid te werken aan Brede Welvaart. 

Tijdens het symposium ‘Samen werken aan Brede Welvaart’, tapte Zet in opdracht van Provincie Noord-Brabant en Vereniging Brabantse Gemeenten in razend tempo af wat Brede Welvaart is voor de deelnemers. Brede welvaart is voor hen onder andere:

  • ‘Het evenwicht tussen welvaart, welbevinden en welzijn’
  • ‘Over leven, wonen en werken. Over alles wat van waarde is voor mensen. Nu en later.’
  • ‘Everybody happy!’
  • ‘Stoppen met economie als leidend principe te hanteren.’
  • ‘Vooral aansluiten bij wat alle inwoners belangrijk vinden.’

83% van de ondervraagden geeft aan na het symposium actief door te willen pakken op het thema Brede Welvaart en dat sámen met andere spelers uit het veld te gaan doen. Met dit samenspel hopen zij het eigen netwerk te vergroten, maar vooral om ermee van ‘denken naar doen te gaan’: goede voorbeelden uitwisselen van hoe Brede Welvaart in de Brabantse praktijk ‘werkt’.

Concrete opbrengsten

  • Een LinkedInnetwerk van 110+ leden waarmee we van denken naar doen kunnen gaan, goede voorbeelden uit de Brabantse praktijk kunnen delen om geïnspireerd te raken, of samen kunnen leren hoe (lokaal) beleid te maken vanuit het perspectief van Brede Welvaart.
  • Zestien deelnemers die met ons verder willen brainstormen hoe een mogelijk praktijknetwerk Brabants Brede Welvaart eruit ziet.

Sluit jij ook aan bij het Brabants netwerk Brede Welvaart?