Skip Navigation or Skip to Content
Onze aanpak

Participatie & onderzoek

Ontdekken wat er speelt voor een constructieve aanpak

Weten wat er speelt en daarnaar handelen

Met aandacht voor de lokale context, ontwikkelen wij maatwerk participatie- en onderzoeksprocessen, om alle invalshoeken in beeld te brengen en perspectieven op te halen voor beleid- en gebiedsontwikkelingen. We vragen mensen naar hun ervaringen in het dagelijks leven in hun woon- en leefomgeving. Door met mensen in gesprek te gaan ontdek je wat hen bezighoudt en welke ervaringen en behoeften er achter bepaalde standpunten verborgen zitten. Dit is de basis voor gedragen plannen. Het draait hier niet om gelijk krijgen, maar om inzicht krijgen in wat ertoe doet voor mensen. Zo dragen wij met een integer proces bij tot weloverwogen beslissingen.

Stappen

1

verkennen context

2

inventarisatie perspectieven

3

co-creatie

4

gedragen plannen

'Mobiliteit brengt mensen niet alleen letterlijk in beweging'

Kamieke van de Riet

programmamanager, procesbegeleider | mede-eigenaar Buitenlijn