Skip Navigation or Skip to Content
Onze aanpak

Participatie & onderzoek

Ontdekken wat er speelt voor een constructieve aanpak

Weten wat er speelt en daarnaar handelen

Met aandacht voor de lokale context, ontwikkelen wij maatwerk participatie- en onderzoeksprocessen, om alle invalshoeken in beeld te brengen en perspectieven op te halen voor beleid- en gebiedsontwikkelingen. We bieden een luisterend oor voor ieders wensen, behoeften en ideeën, maar vragen ook door naar onderliggende motivaties en drijfveren. Dit is de basis voor gedragen plannen. Het draait hier niet om gelijk krijgen, maar om gehoord worden. Zo dragen wij middels een integer proces bij aan het komen tot weloverwogen beslissingen.

Stappen

1

verkennen context

2

inventarisatie perspectieven

3

co-creatie

4

gedragen plannen

'Mobiliteit brengt mensen niet alleen letterlijk in beweging'

Kamieke van de Riet

programmamanager / procesbegeleider