Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Bewonersgesprekken over participatie in Meierijstad

Gemeente Meierijstad houdt zich bezig met tal van onderwerpen die haar bewoners dagelijks raken. Denk aan onderwerpen zoals de woonomgeving, gezondheid, onderwijs of het klimaat. Zij vindt het belangrijk om haar bewoners hierbij te betrekken. We hebben het dan over ‘participatie’.

Waarom in gesprek?

De afgelopen jaren zette de gemeente al veel in gang om de participatie van haar inwoners (maar ook van ondernemers, verenigingen, organisaties en instellingen) te verbeteren. Zo werd participatie een steeds integraler onderdeel van het dagelijks werk en de dienstverlening. Sinds zomer 2023 werkt de gemeente aan de voorbereiding van de beleidsnota ‘Participatie in Meierijstad’. In deze nota legt de gemeente onder andere vast wat zij onder participatie verstaat en welke doelen, waarden en spelregels hierbij horen.

Voor de inhoud van de participatienota wil de gemeente graag een brede groep van inwoners betrekken door hen te consulteren. Op welke (soort) thema’s is het animo om te participeren groot en waarop juist niet? En welke vormen hebben de voorkeur? Naast een online enquête wenste de gemeente om ‘de straat op’ te gaan om in gesprek te gaan met inwoners. De gemeente Meierijstad vroeg Zet daarom om als onafhankelijk participatiebureau deze gesprekken te voeren.

Hoe dan?

Participatie is geen makkelijk gespreksonderwerp. We ontwikkelden daarom een (partici)pizza. Door samen met de bewoner een pizza te beleggen, konden we met hen op een laagdrempelige en behapbare wijze in gesprek over participatie.  Meer hierover zien? Omroep Meierijstad kwam tijdens een van de gespreksmomenten in Erp langs en maakte een item over de straatgesprekken.

De participizza

De participizza is ontworpen om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met bewoners over participatie binnen hun gemeente. Aan de hand van verschillende thema’s konden bewoners aangeven of zij burgerbetrokkenheid belangrijk vinden én op welke manier zij zelf graag betrokken worden. Aan de hand van de volgende stappen gingen we het gesprek aan en belegden we samen met bewoners hun participizza.

Stap 1. Voor welke thema’s vind jij het van belang dat bewoners kunnen deelnemen aan een vorm van participatie? Deze pizzapunten blijven liggen, de niet gekozen thema’s worden omgedraaid.

Stap 2. Voor welke thema’s heb je in het verleden of heden zelf deelgenomen aan een vorm van participatie? Op deze pizzapunten leggen we de witte saus. En bij welke thema’s ben je bereid in de toekomst deel te nemen aan een vorm van participatie? Op deze pizzapunten leggen we de rode saus.

Stap 3. Per thema vragen we op welke manier bewoners het liefst betrokken willen worden. Bewoners kunnen kiezen uit:

  • Weten: Ik wil op de hoogte gebracht worden van de ontwikkelingen binnen dit thema.
  • Meedenken: Ik wil actief meedenken en mijn mening en ideeën delen.
  • Meedoen: Ik wil actief mijn handen uit te mouwen steken.

De passende kaassoort wordt op de bijbehorende pizzapunt gelegd.

Stap 4. Per thema vragen we op welk niveau de bewoner wil weten, meedenken of meedoen:

  • Jouw straat
  • Jouw dorp (of kern)
  • Gemeente breed

Stap 5. Per thema vragen we hoe bewoners het liefst betrokken worden:

  • Individueel, in een kleine of grote groep.
  • Schriftelijk, digitaal of fysiek.

De passende belegsoort wordt op de bijbehorende pizzapunt geplaatst. Als alle pizzapunten zijn belegd, heeft de bewoner alle inzichten met ons gedeeld en vragen we hen nog naar aanvullende tip voor de gemeente.