Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht zetters

Wies Arts

programmamanager / procesbegeleider

‘Gedrevenheid en enthousiasme’, dit is wat ik vaak terug hoor over mijn rol bij projecten en initiatieven. Als programmamanager breng ik mensen en netwerken bij elkaar, stimuleer ik gemeenten en andere partijen en zorg ik er samen met mijn team voor dat mensen met geheugenproblemen en dementie gewoon kunnen blijven meedoen in de samenleving. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe concepten en starten we projecten en initiatieven op die vaak liggen op het snijvlak van zorg en welzijn. Dat doen we met een veelheid aan partijen, van gemeenten en ondernemers tot vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Creativiteit en innovatie zijn sleutelbegrippen in mijn werk. Dit alles met één doel: de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen verbeteren.