Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Zorgzame gemeenschappen: samen werken aan sociaal resultaat

Zet werkt aan positieve gezondheid en aan zorgzame gemeenschappen in diverse projecten.

SOCAV

Het uitgevoerde project SOCAV in de thuissituatie past bij de huidige ontwikkelingen en doelstellingen van gemeentes om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in goede kwaliteit van leven en mee te laten doen in de samenleving.

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit concept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat de persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze manier van zorgverlening is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. De aanpak is in dit project doorontwikkeld naar de extramurale situatie.

Je kunt meer informatie lezen over SOCAV op de website www.dementievriendelijk.nl

Verstandelijke beperking en dementie

Een ander project gaat over mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Dit uitgevoerde project Samen kom je verder is erop gericht zowel formele als informele ondersteuners toe te rusten om beter te signaleren, diagnosticeren en ondersteunen. Door hun kennis rondom dit onderwerp te  vergroten, hen vaardigheden aan te leren en hun handelingsverlegenheid weg te nemen.

Je kunt meer informatie lezen over dementie en VB op de website www.dementievriendelijk.nl