Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Werken in de geest van de nieuwe omgevingswet

In het tijdschrift Sociaal Bestek vertellen Cindy van den Bremen en Mariken Bollen - met een casus als voorbeeld - je meer over 'Werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet'.

Een paar jaar geleden benaderde een grote bouwfirma Zet. De firma was in de race voor een partnerschap bij een woningcorporatie. Als ontwikkelend bouwer zouden ze ook de sociale kant van de gebiedsontwikkeling moeten borgen. Dat hadden ze niet in huis. Of Zet dat kon doen? Uiteraard, participatie zit in ons DNA en dus werkten we opgetogen mee aan de voorbereidingen. Voor ons betekent die sociale kant bij de ontwikkeling van een gebied dat je oog hebt voor de omgeving, bewoners betrekt in het proces en goed kijkt wat de ontwikkeling betekent voor de leefbaarheid in de buurt, dus op het gebied van fijn en veilig wonen, een gezonde leefomgeving en de sociale verbindingen in de buurt.

In het tijdschrift Sociaal Bestek vertellen Cindy van de Bremen en Mariken Bollen – met een casus als voorbeeld – je meer over ‘Werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet’.

Lees het artikel uit Sociaal Bestek