Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Gebiedsontwikkeling: Humperdincklaan Eindhoven

Woningcorporatie Woonbedrijf en ontwikkelend bouwer Heijmans vroegen Zet de sociale kant van gebiedsontwikkeling in de Humperdincklaan te waarborgen en vorm en invulling te geven aan co-creatie en participatie. 

Samen bouwen aan een goede buurt

Aan de Humperdincklaan worden bijna 400 nieuwe woningen gebouwd. Hoe kan je er samen met de huidige en toekomstige bewoners voor zorgen dat de identiteit van de huidige wijk wordt verweven in de nieuwe wijk? Het is de bedoeling dat de wijk van deze gebiedsontwikkeling profiteert door bestaande uitdagingen oplossingsgericht mee te nemen in het plan.

Voor ons betekent die sociale kant bij de ontwikkeling van een gebied dat je oog hebt voor de omgeving, bewoners betrekt in het proces en goed kijkt wat de ontwikkeling betekent voor de leefbaarheid in de buurt, dus op het gebied van fijn en veilig wonen, een gezonde leefomgeving en de sociale verbindingen in de buurt.

De conciërges als herkenbaar aanspreekpunt

Zo’n grote gebiedsontwikkeling zorgt voor reuring, maar voor vragen en zorgen bij inwoners. We gingen onder andere aan de slag als ‘Conciërges’: symbolisch voor een sleutelfiguur. We zijn zichtbaar, benaderbaar en dichtbij. We spreken buurtbewoners over hun wensen, behoeften en ideeën en leggen de juiste verbindingen.

de-congierges-aan-het-werk.

Gebiedsontwikkeling

We adviseren Heijnmans en Woonbedrijf over wat er leeft en speelt in de wijk en hoe dit raakt aan (het vergroten van) draagvlak onder inwoners. We schakelen constant tussen de leefwereld en de systeemwereld. De gebiedsontwikkeling moet leiden tot een leefbare, inclusieve en veilige leefomgeving met een vitale gemeenschap. Dat betekent naast investeren in duurzame bebouwing ook investeren in sociale duurzaamheid.

 

de-congierges-achter-balie