Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Mensgerichte verkenning Levendig Brabant

Zet is gevraagd de rol van participatieregisseur te vervullen bij de beleidsontwikkeling voor Levendig Brabant.

Wat inwoners van Brabant bezighoudt in hun vrije tijd en waarom

Hoe betrek je bewoners bij dit provinciale beleidskader waarin vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport integraal samenkomen? Hiervoor organiseerde Zet in januari 2022 DigiBites, een online verdiepend gesprek, waarin we op vier avonden met verschillende groepen Brabanders het gesprek aan gingen over wat hen bezighoudt in hun vrije tijd. In deze gesprekken vroegen we op interactieve wijze door naar waarom juist dit voor hen belangrijk was en hoe zij hun (veranderende) behoeften in de toekomst voor zich zagen.

De opzet en inzichten van deze mensgerichte verkenning hebben wij samengevat in een handzaam en beeldend rapport ‘Mensgerichte verkenning Levendig Brabant’.