Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Levendig met een zachte G: in gesprek met Brabanders

Een levendig Brabant voor iedereen, nu én in de toekomst. Dat is wat de provincie Noord-Brabant ambieert.

Op weg naar een nieuw beleidskader

In 2021 startte de provincie met de beleidsvoorbereiding van dit kader dat de komende jaren richting geeft aan het provinciale beleid voor vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport. Zet voerde de regie over het betrekken van bewoners bij deze beleidsvoorbereiding, en werkte hierin samen met studio Sociaal Centraal en Cocosmos.

Toer langs elf locaties

In de meivakantie van 2022 toerden we langs elf locaties in de vier regio’s om met Brabanders kort in gesprek te gaan over de levendigheid op deze plekken en wat wensen zijn voor de toekomst. We gingen in gesprek met willekeurige deelnemers op locaties waarvan we verwachtten een breed gemêleerd publiek te ontmoeten. Met een grote G als publieksvanger voerden we 575 gesprekken in dorpen en (grote) steden.

Delen van inzichten

Uit al deze gesprekken haalden we waardevolle inzichten die een inkijkje geven in de ervaren en gewenste levendigheid van Brabant – volgens de Brabanders! We bundelden deze met eerder opgedane inzichten uit Digibites. Hierover gaven we een presentatie en gingen in gesprek met partners uit het veld. Ook vertaalden we deze resultaten naar een expositie op Brabant Ontmoet. Tenslotte maakten we een handzaam rapport dat de provincie Noord-Brabant richting biedt voor het nieuwe beleidskader.