Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Mensgerichte verkenning voor levendig Brabant

Een levendig Brabant voor iedereen, nu én in de toekomst. Dat is wat de provincie Noord-Brabant ambieert.

Mensgerichte verkenning

De provincie vroeg Zet om bij inwoners van Brabant op te halen welke behoeften er leven en welke voorwaarden zij belangrijk vinden bij de besteding van hun vrije tijd, nu en in de toekomst. Zet ontwikkelde een aanpak en voerde de regie over deze mensgerichte verkenning, ter voorbereiding op het beleidskader waarin vrije tijd, cultuur, erfgoed en sport samenkomen.

Digibites

De verkenning zou aanvankelijk plaatsvinden op diverse locaties in Brabant, tijdens een etentje. Deze FoodNotes konden door de coronamaatregelen niet doorgaan. In korte tijd ontwikkelden we DigiBites, als online alternatief. Tijdens deze laagdrempelige avondsessies gingen we met groepen bekenden of onbekenden uit Brabant in gesprek over wat hen bezighoudt in de vrije tijd. Deelnemers kregen een pakketje thuisgestuurd, met naast wat lekkers, ook tools om interactief mee te kunnen doen met de sessie.

In een korte video vertellen Danielle Ramp en Suzanne Kemmeren meer over digibites.

Waardevolle inzichten

Op deze manier heeft de provincie Noord-Brabant meer inzicht gekregen in de waarden en behoeften die Brabanders ervaren rondom hun vrijetijdsbesteding, als ook van de voorwaarden, wensen en patronen die van belang zijn binnen dit onderwerp. Deze uitkomsten geven richting aan de vervolgstap in het participatieproces rondom dit beleidskader. Ook vormen de opbrengsten meteen al mooie inzichten voor het nieuwe beleid. De opzet van onze verkenning en de opgedane inzichten hebben we samengevat in een handzaam en beeldend rapport.

cover-publicatie_mensgerichte-verkenning