Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Z-lab: Wat-er leeft

In dit Z-lab hebben we gewerkt aan het vormgeven van het Regionaal Water en Bodem Programma voor de komende jaren. Het gaat om uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, schoon en veilig water, verdroging en vitale bodem. Hoe werk je in al deze opgaven met de samenleving aan gedragen oplossingen?

Kernteam en andere betrokkenen

Het kernteam voor dit Z-lab werd gevormd door drie contextkenners van het provinciaal programmateam Water & Bodem en drie frisdenkers van Zet (twee social designers en een politicoloog). Elke dag vlogen we extra contextkenners in, die in zeer korte tijd een impuls gaven aan het proces. Dit waren collega’s van de provincie die met vergelijkbare vraagstukken bezig waren.

“Heel tof om het vier dagen helemaal doorgeakkerd te hebben. De manier waarop was heel fijn, super goed voorbereid, maar toch flexibel. Het was een fijne mix tussen gezellig, lachten en serieus hard werken” // Karla Niggebrugge, Provincie Noord-Brabant

Aanpak

Op de eerste dag hebben we uiteengezet welke vragen er spelen bij deze opgave en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ook keken we naar de feiten, trends en ontwikkelingen op dit onderwerp. De tweede dag hebben we ingezoomd op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de verschillende Water & Bodem opgaven van de provincie, en welke rol het ‘verbinden met de samenleving’ hierin speelt. Hieruit haalden we verschillende waarden en principes, die we op de derde dag hebben uitgediept: wat betekent bijvoorbeeld ‘empathisch werken’ nou in de praktijk? We sloten af met het schetsen van een stappenplan: hoe nu verder?

decoratief

Rol van Zet

Zet begeleidt het social-design-proces van StraatNL. Social design is het toepassen van design thinking om nieuwe oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken. Met de mens als vertrekpunt. Door deze procesaanpak creëren we tijd en ruimte om te verkennen wat werkt en te leren van wat er minder goed werkt. Dit doen we, samen met alle betrokken partijen, niet vóór de bewoners, maar samen mét de bewoners.

Visie op concrete uitgangspunten voor 'Verbinden met de Samenleving'

Het Z-lab heeft een visie en concrete uitgangspunten opgeleverd die zijn opgenomen in het dwarsverband ‘verbinden met de samenleving’ in het nieuwe Regionaal Water en Bodem Programma. De ambities van dit dwarsverband zijn groot, die vragen niet om een marginale verandering maar om een transformatie in ons collectieve denken, kijken en handelen. Daarom hebben we ook samen een schets gemaakt hoe we hier in de toekomst samen met andere partijen aan gaan werken. Zet blijft aan boord als sparringpartner in deze transformatieopgave, want ook hier geldt: ‘the proof of the pudding is in the eating’. We blijven samen leren en experimenteren om te ervaren wat nodig is om deze ambities in de praktijk te bereiken.

Meer over Z-LAB, onze designsprint voor maatschappelijke vraagstukken