Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Inwonersparticipatie: Toekomst van Schaijk

Inwoners van Schaijk zijn trots op hun dorp. Die trots resulteert in veel beweging onder inwoners en een groot aantal initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Vier initiatiefnemers zijn met elkaar gaan nadenken over manieren om dat vliegwiel in gang te houden en initiatieven van inwoners te versterken. De initiatiefnemers willen de zevenduizend inwoners van Schaijk betrekken om samen te werken aan de toekomst en zo een gezamenlijke actieprogramma op te stellen.

Stapsgewijs uitbouwen: hink-stap-sprong

Tijdens het proces hebben we zorgvuldig gebouwd aan een steeds groter wordende beweging. Van vier initiatiefnemers, naar een brainstorm met 70 betrokken inwoners, naar operationele werkgroepen met nog meer actieve betrokkenen en uiteindelijk een agenda van en voor de totale gemeenschap. Het initiatief is gestart vanuit vier voorzitters van belangrijke verenigingen in Schaijk: de voetbalvereniging, de carnavalsstichting, de dorpscoöperatie en het MKB. Alle inwoners van Schaijk mochten aanhaken. In de eerste brainstorm zijn mensen van geselecteerde verenigingen specifiek uitgenodigd om een dwarsdoorsnede van de samenleving te betrekken. Maar het belangrijkste van alles: álle deelnemers aan het proces zaten vanuit de rol als inwoners van Schaijk aan tafel.

Mensen-aan-tafels-vullen-tafelvel-in-Project-Schaijk

Betrokken partijen

  • Vertegenwoordigers van lokale verenigingen en organisaties
  • Betrokken inwoners met specifieke expertise
  • Gemeente Landerd

De rol van Zet

Zet is door de initiatiefgroep gevraagd om het proces vorm te geven. Hierin zijn wij aanjager geweest van de initiatiefgroep en hebben we vooral lokale mensen in de kracht gezet. Namens de initiatiefgroep hebben we gedurende het proces de praktische organisatie van evenementen en communicatie op ons genomen. Hierbij hebben we onze ervaringen, methoden en kennis op het gebied van participatie, co-creatie & communicatie ingezet.

Het doel van de initiatiefgroep is om het vliegwiel in Schaijk duurzaam te organiseren. Naast de impuls om tot een actieprogramma te komen, hebben we de stuurgroep geadviseerd om te komen tot een toekomstbestendige organisatiestructuur.

Sociaal resultaat

Vanuit het proces hink (brainstorm met betrokken inwoners), stap (verdieping in werkgroepen) en sprong (presentatie-campagne en betrokkenheid vanuit de gemeenschap) hebben we een kleine beweging langzaam groter gemaakt.

Er ligt nu een breed gedragen toekomstvisie met een uitgebreid actieprogramma. Dit plan vormt de basis is om de komende jaren nóg meer betrokkenheid onder inwoners te organiseren en hierop relevante stakeholders te betrekken. De gemeente is enthousiast en wil graag samenwerken.

infographic-hoe-de-beweging-gaat-leven.
"De inbreng is kwalitatief gezien echt héél hoogwaardig en ambitieus. Als gemeente zet je die deskundigheid natuurlijk graag in voor het algemeen belang.” // Piet-Hein Jonkergouw, gemeenteraadslid en als voormalig wethouder van Landerd ‘aanstichter' van de beweging