Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Inwonersparticipatie: Hoe Den Hout samen werkt aan hernieuwde dorpsvisie

Den Hout is een landelijk gelegen kerkdorp in de gemeente Oosterhout. Om Den Hout sociaal, economische en ruimtelijk leefbaar te houden, is in 2010 samen met inwoners een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) ontwikkeld.

Veel onderdelen zijn realiteit geworden: behoefte aan een actualisatie van de visie

Dorpsbelang Den Hout en de gemeente Oosterhout vroegen Zet te ondersteunen bij het ontwikkelen van de hernieuwde dorpsvisie (2021).

Een nieuwe dorpsvisie is alleen wat waard als er draagvlak voor is onder inwoners, ondernemers en andere betrokkenen uit het dorp. Zet heeft samen met Dorpsbelang een proces ontwikkeld waarbij we participatief, samen met bewoners en betrokkenen uit het dorp invulling geven aan de nieuwe visie.

 

hoe-pakken-we-dat-aan-infographic-den-hout.

Kick-off

Maandagavond 17 mei vond de (digitale) kick-off plaats, waar 115 inwoners aan deelnamen. Ondanks de coronabeperkingen kreeg het participatieproces een bruisende start en hebben we onder andere met behulp van Mentimeter veel waardevolle informatie opgehaald. Onderwerpen die leven en spelen in het dorp kwamen ‘op tafel’ en vormen de input voor zes thema’s:

  • Sociaal en welzijn
  • duurzaamheid en innovatie
  • wonen en werken
  • dorpsinrichting en verkeer
  • cultuur en historie
  • natuur en buitengebied.

De themagroepen gaan in najaar van start in de verwachting dat we elkaar dan weer fysiek kunnen ontmoeten. Het praat tenslotte een stuk gemakkelijker als je elkaar recht in de ogen kan aankijken.

 

wordle-den-hout

Themagroepen

Inmiddels hebben zich ook voor de themagroepen al meer dan 100 inwoners aangemeld. Rond zes thema’s gaan deelnemers aan de slag om de onderwerpen te verdiepen en tot acties te komen voor de komende tien jaar. Een tafelvel wat we samen met de werkgroep hebben vormgegeven, gaat daar tijdens de eerste bijeenkomsten bij helpen. Het proces leidt tot een gedragen plan voor het dorp Den Hout wat recht doet aan de cultuurhistorische geschiedenis van Den Hout en haar beschermd dorpsgezicht. Met activiteiten en projecten die de leefbaarheid van Den Hout de komende jaren behouden en versterken.

tafelvel-den-hout