Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Zet jaarmagazines

Zet kent al een aantal jaren de traditie van een jaarmagazine. Dat geeft altijd een actueel beeld van de ontwikkeling van onze organisatie, de vraagstukken waar we aan werken en hóe we dat doen. Hieronder vind je alle jaarmagazines van de afgelopen tijd.

2021: Hoe Zet het verschil maakt

Aangezien we elkaar ook komend jaar helaas nog even minder live treffen, hebben we dit jaar gekozen voor een digitale update. Mooi hoe we nieuwe oplossingen hebben gevonden om ook onder lastige omstandigheden te blijven samenwerken aan de vraagstukken waar jij en wij voor aan de lat staan.

We nodigen je graag uit om eens door dit interactieve overzicht te ‘bladeren’. De tool werkt intuïtief (swipen en klikken). Wel goed om te benadrukken dat je ook naar beneden kunt scrollen en dat dit overzicht op iPad of computer echt het best tot zijn recht komt. Via het menu rechtsboven krijg je een overzicht van de content, zodat je direct naar een bepaald item kunt doorklikken.

Lees hier het jaarmagazine 2021

Cover_Publicatie-Zet-Jaarmagazine-2021
Covers Zet magazine

2020: Samen vormgeven aan verandering

Uit verschillende artikelen blijkt dat je de complexe maatschappelijke vraagstukken van vandaag alleen goed kunt aanpakken als je verschillende zienswijzen, talenten en disciplines bij elkaar brengt. Daarom schakelen wij op het samenspel tussen overheid en samenleving en kiezen wij bewust voor een Zet van complementaire krachten. Een aantal van hen stellen we in dit magazine aan je voor. Zij staan model voor onze multidisciplinaire benadering, rode draad in de aanpak van Zet.

Download het Zet jaarmagazine 2020

2018: De samenleving aan Zet

Een samenleving die veerkrachtig is en dat nog meer kan en wil worden, om bij te dragen aan de global goals for sustainable development die we allemaal omarmen. Soms voorzichtig, steeds vaker voortvarend, zien we initiatieven oppoppen van inwoners en sociale ondernemers rond vraagstukken van inclusie, gezondheid, leefbaarheid, maar ook van natuur, mobiliteit en energie. Kleine rimpelingen met mogelijk grootse effecten, zoals de verhalen in ons jaarmagazine laten zien.

Download het jaarmagazine 2018

2017: Jonge schakels aan zet

Lees welke ontwikkelingen er spelen op het gebied van inclusief beleid, toegankelijkheid, participatiemaatschappij en nog veel meer. Het Zet Magazine is een inspirerend magazine met interviews en ervaringen uit de praktijk. Het thema van deze uitgave is ‘Jonge schakels aan Zet’

Download het jaarmagazine 2017

2016: 10 jaar Zet

Eind 2016 bestaat Zet 10 jaar. In het hart van dit magazine blikken we samen met stakeholders terug op die periode. Verder schetsen we ook in ons tweede jaarmagazine weer vooral de actuele dynamiek en ontwikkelingen in ons werkveld. Deze stellen ons voor nieuwe uitdagingen en werpen een ander licht op de rollen en verhoudingen in het sociale domein.

Download het jaarmagazine 2016

2015: Generatie Z over de thema's van Zet

Als rode draad laten we generatie Z reflecteren op onze thema’s. Hun verhalen en idealen stemmen hoopvol voor de toekomst. We hopen met deze uitgave mede richting en inspiratie te geven aan het denken over nieuwe oplossingen, die we samen kunnen vertalen in sociaal resultaat.

Download het jaarmagazine 2015