Skip Navigation or Skip to Content
Onze aanpak

Ontmoeten & inspireren

Krachten bundelen voor een gezamenlijke missie

Alleen sneller, samen verder!

We faciliteren werksessies, workshops en netwerkbijeenkomsten met maatschappelijke impact. We geloven namelijk dat door krachten en perspectieven te bundelen, er betere plannen ontstaan. Van een wél inspirerende digitale sessie met collega’s tot aan een groot evenement om jongeren te betrekken bij provinciaal beleid. We gebruiken hierbij inspirerende en activerende tools. Het gaat bij ons niet alleen om praten, maar juist om doen, ervaren en synergie.

Stappen

1

gelegenheid creëren

2

aansluiten op motivatie

3

passende interventies

4

beweging op gang brengen

'Laten we aandacht houden voor de menselijke maat in ingewikkelde opgaven'

Esther Bulkens

Adviseur, projectleider | open to work