Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht tools

Dignity: design thinking voor de mobiliteit van morgen

Zet ontwikkelde een reeks van workshops om op basis van design thinking te komen tot inclusieve en gedragen toekomstscenario’s op het snijvlak van mobiliteit, digitalisering en ouderen. Dat doen we samen met ambtenaren, belangenbehartigers, welzijnswerkers en enkele vertegenwoordigers uit de doelgroep zelf.

Doel

Concrete beleidsadviezen waar de gemeente mee aan de slag kan om toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen te realiseren voor de doelgroep ouderen.

Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg doet mee aan DIGNITY, een Europees onderzoeksproject om digitale mobiliteitsservices inclusief te maken.

Logo dignity

Stap 1: samen de ‘key factors’ bepalen

Tijdens de eerste workshop hebben we creatieve werkvormen ingezet om de stakeholders de belangrijkste trends en ontwikkelingen te laten definiëren. Nadat we een enorme lijst met trends en ontwikkelingen hadden geïnventariseerd, hebben we de deelnemers gevraagd prioritering in aan te brengen. Binnen een ontwerpvraag zie je vaak dat veel elementen als belangrijk worden beschouwd, maar juist wanneer je hierbinnen prioriteit aanbrengt, ontstaat waardevolle focus en daarmee ruimte voor oplossingen. De meest belangrijke trends en ontwikkelingen worden in dit proces key factors genoemd. Deze key factors vormen de bouwstenen voor de te ontwikkelen toekomstscenario’s. Voorbeelden van key factors zijn ‘toegankelijkheid’, ‘actieve mobiliteit’ maar ook ‘het betaal- en boekingssysteem’.

Stap 2: bedenken en verbeelden van scenario’s

Deze key factors zijn de ‘knoppen’ waaraan we kunnen draaien om tot een waardevol en interessant toekomstscenario te komen. Maar hoe doe je dat van trends naar toekomstscenario gaan? Om vanuit key factors naar scenario’s te werken gaven we de deelnemers tijdens de tweede workshop volop de tijd om te brainstormen en met fysieke materialen, denk aan lego, een abstract scenario uit de beelden. Dit noemen we ook wel embodiment, het fysiek maken van abstracte concepten. Dit helpt je om het ‘letterlijk’ te kunnen beetpakken, het er samen over te hebben en je idee concreet te maken.

Stap 3: uitkomsten vertalen in beleid

We helpen deelnemers vooral om de gebaande paden en structuren voor even los te laten en te kunnen dromen over de toekomst. Pas aan het eind van de workshops gaan we die toekomst weer in het hier en nu plaatsen. Zo behouden de deelnemers vrijheid om in mogelijkheden en toekomstscenario’s te denken. Door samen te experimenten met mogelijke toekomstscenario’s zien we dat er vernieuwende en gedragen uitkomsten ontstaan, die we daarna samen met de deelnemers vertalen naar concreet beleid in de derde workshop. Zo verbinden we het heden met een inspirerende toekomst!