Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht tools

Co-creatie: leerschuifjes

Suzanne Kemmeren en Danielle Ramp, respectievelijk organisatiekundige en social designer bij Zet ontwikkelden een co-creatietool met ‘Leerschuifjes’ om uitgangspunten en randvoorwaarden voor het leren boven tafel te krijgen.

In de Regio Deal Noordoost Brabant werken regio, provincie en het Rijk samen met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners aan de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant. De Regio Deal is onderverdeeld in verschillende programma’s, waarin vele (sub)opgaven samenkomen. Zet is gevraagd om het leertraject vorm te geven voor het programma Leefbaarheid in de Dorpen. “Leren moet je immers organiseren!”, aldus een van de betrokken ambtenaren.

‘Leerschuifjes’ geven richting en structuur

We ontwikkelden een co-creatietool met ‘Leerschuifjes’ om uitgangspunten en randvoorwaarden voor het leren boven tafel te krijgen. Door samen aan de voorkant concrete keuzes te maken op cruciale aspecten van het leertraject, krijgt de vaak abstracte leerwens meer richting en structuur. Daar stemmen we de leerstrategie op af.

leerschuifjes

Bouwstenen voor co-creatie

In een creatieve sessie met de werkgroep maakten onze Leerschuifjes een waardevolle discussie los, wat hielp om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en onderliggende verwachtingen uit te spreken. Met de bouwstenen die uit deze sessie voortkwamen zijn we inmiddels bezig om in co-creatie het leertraject vorm te geven. Binnen dit traject is veel aandacht voor het verbinden van verschillende leerlijnen, zoals het leren tussen verschillende initiatieven, met en van betrokken ambtenaren en van andere regiodeals. In de uitvoering van deze lijnen is inmiddels ook Zet-collega Esther Bulkens aangehaakt, die vanuit haar ervaring met het lokaal verbinden en het stimuleren van een beweging ‘van onderop’ haar creatieve steentje bijdraagt in het vormgeven van lokale activiteiten rondom het onderwerp ‘Eigenaarschap en Vitaliteit in Dorps- en Gemeenschapshuizen’.

We hebben onze co-creatiestool met Leerschuifjes inmiddels ook bij andere trajecten ingezet en zijn naar aanleiding van de positieve ervaringen ook begonnen aan het ontwikkelen van een vergelijkbare methodiek om participatietrajecten vorm te geven. Benieuwd wat dit voor jouw leer- of participatieopgave kan betekenen? Neem dan contact op met Suzanne of Danielle!