Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Eerste Brabantse participatiemiddag

Uitwisselen van ervaringen, vraagstukken en inspirerende voorbeelden rondom participatie. Dat was de opzet van de eerste Brabantse Participatiemiddag.

Aan de slag met je Brabantse collega's

Donderdag 30 juni vond de eerste Brabantse Participatiemiddag plaats voor professionals van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen. Dit is een initiatief van VBG en provincie Noord-Brabant. Zet zorgde voor de organisatie en inhoud van de middag.

Food for talks

Tijdens het nuttigen van de lunch serveerden we allerlei participatie- excuses als ‘food for talks’. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de excuses die zij allemaal gehoord hebben en of al aangepakt zijn. Natuurlijk stelden we ook de ‘hoe dan?!’- vraag en het effect daarvan! Zijn er ook uitdagingen die open blijven staan?

Afserveren van excuses

We blikten plenair terug op de uitkomsten van de ‘food for talks’ door bij elke tafel even kort stil te staan bij het gesprek en de uitkomsten: waarover was (h)erkenning, waren er ideeën om mee naar huis te nemen die men anderen niet wilden onthouden? En welke uitdagingen zijn nog steeds ’top of mind’?

Het keuzemenu

Uitdaging 1: Zo betrek je jongeren!
Sommige doelgroepen ervaren een grote afstand tot de overheid. Bijvoorbeeld jongeren. Het belang van jongerenparticipatie wordt breed erkend, maar in de praktijk wordt niet overal de stap naar doen gezet. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de uitdagingen die spelen wanneer het gaat om het betrekken van jongeren. Deze uitdaging wordt uitgeserveerd en begeleid door Zet.

Uitdaging 2: Zo is participatie goed genoeg!
Waar het ene participatietraject wordt geroemd zijn er ook verschillende voorbeelden waar het volledig is misgegaan. Het slagen of falen heeft niet altijd te maken met een gedragen uitkomst. Maar hoe beoordeel je het dan wel en op welke momenten in het participatieproces? Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de uitdagingen die je tegenkomt als het gaat om het waarderen, beoordelen en leren van participatietrajecten. Deze uitdaging wordt uitgeserveerd en begeleid door Zet.

Uitdaging 3:  Zo brengt participatiebeleid echt verandering!
Papier is geduldig en met alleen participatiebeleid komen we er niet. Participatie gaat ook over een andere manier van werken (en denken?) bij ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Een manier van werken waarin van ‘buiten naar binnen’ net zo belangrijk is als van ‘binnen naar buiten’. In deze sessie geven de collega’s van de gemeente Meijerstad je een inkijk in hun methode ‘Van het laatste woord, naar het eerste woord’ en welke tools zij inzetten bij het actief betrekken van je gemeenteraad aan de voorkant van een participatief vraagstuk.

Evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat behoefte is aan meer van dit soort Brabantse middagen om inspiratie met elkaar uit te wisselen, we verkennen nu in welke vorm en over welk onderwerp. Inmiddels is alvast gehoor gegeven aan één uitgesproken wens die we hoorden tijdens de middag, namelijk een digitale plek waar we in een Brabantse context participatievraagstukken kunnen blijven uitwisselen met elkaar. Hiervoor kun je je aanmelden bij de LinkedIngroep ‘Brabants Participatienetwerk’.

LinkedIn groep ‘Brabants Participatienetwerk’

Ben je nieuwsgierig hoe gemeente Meijerijstad vorm en inhoud geeft aan participatie in hun gemeente en welke interventies zij hiervoor inzetten? Neem contact op met Esther Bulkens.

Contact met Esther Bulkens