Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Stappenplan kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Op basis van de pilot in het Land van Cuijk hebben wij een Stappenplan Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen ontwikkeld. Dit biedt houvast voor de aanpak rondom het versterken van mobiliteit voor andere gemeenten, dorpsraden en bewonersinitiatieven.

Aanleiding voor het project was de bezorgdheid over de afnemende bereikbaarheid en leefbaarheid van plattelandsgebieden door de krimp, bezuinigingen en een nieuwe concessie openbaar vervoer. In deze concessie ‘strekken’ buslijnen, waardoor minder bussen over dorpen en kernen rijden en mobiliteitsvraagstukken toenemen. Goede mobiliteitsmogelijkheden voor iedereen dragen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Gewoon van A naar B kunnen reizen is belangrijk voor de lokale leefbaarheid en die van de regio.

Cover_Publicatie_kmo-stappenplan