Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Vrijwilligersvervoer provincie Utrecht: Onderzoek wenselijkheid impuls

De provincie Utrecht vroeg Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer in samenwerking met Zet te onderzoeken of het wenselijk is een impuls te geven aan vrijwilligersvervoer.

De afgelopen jaren heeft de provincie Utrecht gewerkt aan een programma vernieuwing doelgroepenvervoer en aanvullend openbaar vervoer. Voor mensen met beperkte mobiliteitsmogelijkheden en in gebieden waar weinig openbaar vervoer is, zijn deze aanvullingen op openbaar vervoer belangrijk om te kunnen meedoen in de samenleving. De afgelopen jaren ontstonden in aanvulling op de formele vervoersopties steeds meer lokale vervoersinitiatieven die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Dit varieert van vrijwilligers die met eigen auto rijden voor plaatsgenoten tot initiatieven met golfkarretjes of busjes waarin mensen door vrijwilligers van A naar B worden vervoerd.

Een domeinoverstijgend vraagstuk

De provincie Utrecht vroeg Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer in samenwerking met Zet te onderzoeken of het wenselijk is een impuls te geven aan vrijwilligersvervoer. Daarbij kijken we naar rol, positie en meerwaarde van het vrijwilligersvervoer, de verhouding tot aanvullend openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, de wenselijkheid van ondersteuning en de mogelijke rollen daarin. Het vraagstuk bevindt zich tussen de domeinen welzijn, Wmo en verkeer & vervoer. We vliegen het dan ook vanuit verschillende perspectieven aan.

Ontwerpende procesaanpak

We hebben een ontwerpende procesaanpak gemaakt voor dit vraagstuk waarin reflectie, flexibiliteit en creativiteit centraal staan. We brengen onze eigen expertise in en combineren deze met de kennis en ervaring van provincie, gemeenten en initiatieven in de provincie Utrecht. In co-creatie stellen we vast of het wenselijk is een impuls te geven aan vrijwilligersvervoer en zo ja, welke kaders en maatregelen deze impuls kan bevatten. Een uitdagend vraagstuk waar we met veel plezier aan werken.

Sta jij ook voor deze uitdaging of heb je interesse in het vraagstuk, neem contact op met Kamieke van de Riet.