Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht zetters

Kamieke van de Riet

programmamanager, procesbegeleider | mede-eigenaar Buitenlijn

Opleiding: Economische psychologie Tilburg University (drs)

Achtergrond: Kamieke heeft onder andere ervaring op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit. Zij brengt een mensgerichte benadering in het mobiliteitsdomein op provinciaal, regionaal, gemeentelijk en dorps- of wijkniveau met bijvoorbeeld aandacht voor inclusieve mobiliteit en het voorkomen van mobiliteitsarmoede.

Expertise:  (Participatief) onderzoek, samenwerking tussen inwoners en gemeente op concreet uitvoeringsniveau of in participatieve beleidsvorming, verbinden en mensen in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk.

Portfolio : project Vrijwilligersvervoer provincie Utrecht, aanpak Mobiliteit is Meedoen en met website vervoervoormij.nl, Europees onderzoeksproject SINFONICA (inclusieve mobiliteit), project Inclusieve mobiliteit ’s-Hertogenbosch.

Volgende stap: Kamieke is vanaf 2024 aan de slag bij creatief participatiebureau Buitenlijn.