Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Vrijwilligersvervoer provincie Utrecht: community of practice

Gemeenten en Provincie Utrecht stelden na een onderzoek van Zet en Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer vast dat het wenselijk is om een impuls te geven aan vrijwilligersvervoer in de provincie Utrecht.

Op 12 oktober 2022 bogen gemeenten en provincie Utrecht zich samen over vraagstukken met betrekking tot vrijwilligersvervoer. De afgelopen jaren ontstonden in aanvulling op de formele vervoersopties zoals openbaar vervoer en regiotaxi steeds meer lokale vervoersinitiatieven die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Voor mensen met beperkte mobiliteitsmogelijkheden en in gebieden waar weinig openbaar vervoer is, zijn deze initiatieven belangrijk om te kunnen meedoen in de samenleving.

Voor gemeenten is het zoeken hoe om te gaan met deze vervoersdiensten die meestal ontstaan vanuit particulier initiatief. Geef je als gemeente een financiële bijdrage? Zo ja, kan je dan ook sturen in het aanbod of de organisatie? En bij welk beleidsterrein horen dit soort initiatieven thuis; vervoer of welzijn? Volop stof tot uitwisseling en discussie. “Heel waardevol om dit met andere gemeenten te bespreken, individueel is het moeilijk grip te krijgen op dit soort vragen” aldus een van de deelnemers.

Eerder dit jaar stelden dus gemeenten en Provincie Utrecht na een onderzoek van Zet en Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer vast dat het wenselijk is om een impuls te geven aan vrijwilligersvervoer in de provincie Utrecht. Deze impuls bestaat uit kennisuitwisseling tussen vrijwillige vervoersinitiatieven en een community of practice van gemeenten en de provincie. Tijdens de bijeenkomsten van de community of practice leggen gemeenten elkaar vragen voor en wisselen ze ervaringen en tips uit. Dit leidt begin 2023 tot kaders en handvatten voor gemeenten en provincie over hoe om  te gaan met vrijwilligersvervoer.

Ook eens sparren over de rol van vrijwilligersvervoer binnen jouw gemeente? Neem contact op met Kamieke van de Riet.