Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Tussenheid Hilvarenbeek: terug naar de kern

De provincie vroeg aan Zet, als onderdeel van de projectsubsidie aan Tussenheid, om de werkwijze van deze koploper te onderzoeken en zich daarbij op twee kernvragen te concentreren: wat werkt goed en wat kan beter aan de werkwijze van Tussenheid? En wat is nodig om vanaf 2020 zelfstandig verder te kunnen?

In een lokale gemeenschap is veel kennis aanwezig over ruimtelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken. Van klein tot groot. Daarnaast zijn er veel mensen die iets voor elkaar en voor de lokale samenleving willen betekenen en daarbij de kennis van anderen nodig hebben. Het idee van Tussenheid Hilvarenbeek (vanaf nu te noemen Tussenheid) is om die vragen vanuit de lokale samenleving op een slimme manier te koppelen aan de lokaal aanwezige kennis. Zo kan een gemeenschap bloeien en zelfredzaam zijn.

Onze aanpak

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen hebben wij de methode toegepast van leren door te doen. Eerst samen kijken wat er speelt, de precieze uitdagingen benoemen en dan de ruimte nemen om te experimenteren met oplossingen. De meest kansrijke opties testten we in de praktijk en scherpten we aan. Zo kwamen we steeds tot nieuwe acties en een continu proces van verbeteringen in de werkwijze van Tussenheid. Om goed grip te krijgen op de organisatie en de werkwijze draaide onze procesbegeleider ruim een jaar lang mee in drie projecten van Tussenheid. Daarnaast interviewden we stakeholders en namen we actief deel aan overleggen. Om onze inzichten te delen rondden we het proces af met een compacte rapportage. Compleet met heldere geleerde lessen en bruikbare bouwstenen voor een bloeiend netwerk van betrokken inwoners. Daar kunnen ook de provincie en vergelijkbare initiatieven hun voordeel mee doen.

Procesbegeleiding
Door met onze voeten in de klei mee te werken aan projecten, leerden we de lokale kleur en de organisatie en werkwijze goed kennen. Dat bleek van enorme meerwaarde voor onze rol als procesbegeleider.

We hebben met alle geledingen van Tussenheid geleerd door samen te experimenteren en reflecteren. Ook hielpen we bij het signaleren en doorvoeren van belangrijke veranderingen.

Strategisch advies
Onze adviezen voor het beter organiseren, communiceren en betrekken van stakeholders vertaalden we in bouwstenen voor een bloeiend netwerk van betrokken inwoners. Tussenheid heeft de meeste adviezen al tijdens het proces in daden omgezet.

Sociaal resultaat

Tussenheid heeft de organisatie vereenvoudigd, de banden met belangrijke stakeholders aangehaald en kan beter uitleggen waar de organisatie voor staat. Daarmee is Tussenheid klaar om van betekenis te blijven voor maatschappelijke initiatieven in de gemeente Hilvarenbeek. Door onze inzichten te vervatten in een heldere publicatie kunnen ook andere initiatiefnemers in en buiten Brabant hun voordeel doen met de werkwijze van Tussenheid en de lessen die we samen hebben geleerd.

Klik hier om de publicatie ‘Tussenheid – terug naar de kern’ te bekijken.

Cover_Publicatie_Tussenheid-Hilvarenbeek