Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Mobiliteit is meedoen | Inclusieve mobiliteit

Mobiliteit is geen doel maar een middel om mee te doen in de samenleving. Vanuit dat perspectief werken we bij Zet al jaren aan inclusieve mobiliteit. Het voelde dan ook als een mijlpaal dat de conferentie Bereikbaarheid voor iedereen werd georganiseerd door staatssecretaris Vivianne Heijnen en Jan Peter Balkende.

Op 6 maart 2023  gingen bij deze drukbezochte conferentie wetenschappers, bestuurders en (ervarings)deskundigen in gesprek over werken aan bereikbaarheid voor iedereen. Het was waardevol hier mee te kunnen praten over mobiliteit vanuit sociaal perspectief gebaseerd op de ervaringen van Zet.

In onze mobiliteitsprojecten staat de belevingswereld en de behoefte van mensen centraal. Wethouder Roy Geers van gemeente ‘s-Hertogenbosch presenteerde bij de conferentie de aanpak Inclusieve mobiliteit die Zet samen met lokale partners en de gemeente heeft vormgegeven. Voorafgaand aan de aanpak inclusieve mobiliteit Den Bosch deed Zet onderzoek naar mobiliteitsarmoede. Hieruit bleek dat een kwart van de respondenten consequenties van gebrek aan mobiliteit ervaart op hun kwaliteit van leven. Een van de onderliggende factoren was gebrek aan informatie over vervoersmogelijkheden. Om te werken aan meer bekendheid over de mogelijkheden om van A naar B te komen is de samenwerking met het sociaal domein van de gemeente heel belangrijk. We maakten samen een communicatieaanpak en een folder waarin alle vervoersmogelijkheden voor de gemeente zijn opgenomen, van Seniorenbus tot deelscooters. Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn zorgen dat deze informatie terechtkomt bij de mensen die hem nodig hebben. Hoe belangrijk dit is, werd ook bij de conferentie duidelijk. Een van de deelnemers vertelde hoe gelukkig ze is dat ze weer bij haar (klein)kinderen op bezoek kan nadat iemand haar attent heeft gemaakt op de mogelijkheid om met Valys te reizen buiten je eigen regio. Waar het ministerie zich hard maakt voor vervoersgelijkheid op landelijke schaal, brengt Zet lokaal beweging op weg naar mobiliteit voor iedereen.

Meer weten? Neem contact op met Kamieke van de Riet.

Foto: website Bereikbaarheid voor iedereen