Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Mobiliteit is meedoen

In opdracht van Stichting Vervoer voor Elkaar voerde Zet een inventarisatie uit rond vervoer voor kwetsbare mensen. We voerden gesprekken met gemeenten, (vrijwilligers)organisaties, zorginstellingen en bewoners. De belangrijkste conclusies: vraag en aanbod van vervoer weten elkaar niet altijd te vinden en gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op vereenzaming.

Vraag en aanbod verbinden

In samenwerking met Vervoer voor Elkaar ontwikkelden we een aanpak om vraag naar vervoer en het aanbod hiervan dichter bij elkaar te brengen.

Samen met lokale partners bereiken we hierdoor mensen ‘achter de voordeur’. Juist die mensen die kans hebben om te vereenzamen, omdat ze er niet op uit trekken. Omdat ze de mogelijkheden niet kennen of door andere drempels geen gebruik maken van het vervoersaanbod.

Lokale bemiddelaars – vrijwilligers en professionals die in contact staan met de doelgroep- spelen in onze aanpak een belangrijke rol. Met middelen uit het fonds FNO Zorg voor Kansen is de aanpak bij drie gemeenten – Zundert, Rucphen en Oisterwijk –uitgevoerd en doorontwikkeld. Nu voeren we de aanpak op maat bij gemeenten uit, van Drimmelen tot Amersfoort.

Onze participatieve aanpak

Cover_Publicatie_Mobiliteit-is-Meedoen

Rol van Zet

  • Zet brengt de bestaande vervoersmogelijkheden in de betreffende wijk of kern in kaart, van openbaar vervoer tot vrijwilligersinitiatieven.
  • Zet vormt een werkgroep met lokale partijen zoals bewoners-zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en vervoerder een werkgroep. Samen geven we sturing aan het project en werken we naar een concreet resultaat.
  • Door verbreding te zoeken in het veld zorgen we voor draagvlak voor de plannen van de werkgroep. Zo wordt het lokale netwerk geïnformeerd over het project en zorgen we samen dat we de doelgroep bereiken met onze aanpak.
  • Door verbreding te zoeken in het veld zorgen we voor draagvlak voor de plannen van de werkgroep. Zo wordt het lokale netwerk geïnformeerd over het project en zorgen we samen dat we de doelgroep bereiken met onze aanpak.
  • Zet brengt met de werkgroep alle relevante bemiddelaars op de hoogte van het overzicht en geeft handvatten voor het gebruik ervan.
  • Zet brengt met de werkgroep alle relevante bemiddelaars op de hoogte van het overzicht en geeft handvatten voor het gebruik ervan.

Sociaal resultaat

Naast concrete producten zoals de vervoersfolder en de handreiking voor bemiddelaars, is een minstens zo belangrijk resultaat dat partijen nu bij elkaar zitten vanuit verschillende achtergronden en kennis. Partijen in het netwerk weten elkaar beter te vinden rondom mobiliteitsvragen, maar ook als het om andere onderwerpen gaat. Bemiddelaars hebben handvatten om met de doelgroep het gesprek aan te gaan over mobiliteit en voor de doelgroep is de belangrijkste vervoersinformatie binnen handbereik. Hiermee gaan we isolatie en vereenzaming tegen.

"Ik zou graag vaker onder de mensen zijn, maar hoe kom ik daar?" /// Meneer D. Wiens mobiliteit door een hersenbloeding sterk is verslechterd

Drie voorbeelden

Zundert
In Zundert is de dorpsraad Wernhout aanjager geweest van het project na het wegvallen van de plaatselijke buslijn. Na een netwerkbijeenkomst en het oprichten van een werkgroep met daarin onder andere de welzijnsorganisatie, gemeente en zorgorganisaties is er een opvouwbaar vervoersoverzicht in creditcardformaat gekomen dat gebruikt wordt door de verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeente in gesprek met de doelgroep.

 

 

vouwkaart-mobiliteit-zundert-2018-impressie

Rucphen
In de gemeente Rucphen hebben we een vervoersoverzicht gemaakt met vertegenwoordigers van verschillende kernen en organisaties, dat is verspreid in het netwerk van welzijn en zorg. We werkten samen met de mobiliteitsconsulenten. Deze vrijwilligers staan klaar voor de inwoners van Rucphen die vragen hebben over vervoer. Het overzicht is daarbij een handig hulpmiddel en de consulenten helpen mensen letterlijk op weg door bijvoorbeeld samen een OV-chipkaart aan te vragen.

 

mobiliteitskaart-rucphen-impressie

Oisterwijk
In Oisterwijk, Moergestel en Heukelom hebben lokale vervoers- en vrijwilligersinitiatieven samen met de welzijnsorganisatie en de gemeente een vervoerswaaier ontwikkeld voor intermediairs die nu lokaal wordt gebruikt om ouderen op weg naar contact te brengen.

vervoerswaaier-oisterwijk-impressie