Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Kempenlef: van spelen met, naar sturen op impact

Kempenlef zocht naar een laagdrempelige en toegankelijke aanpak om de impact zichtbaar te maken. Onze tool ‘Spelen met impact’ bleek een passende manier om hiervoor input te verzamelen.

Kempenlef introduceert de thuisondersteuner

Vergrijzing en ontgroening zet de zorgsector in het hele land vast. De zorgvraag blijft toenemen en ook het personeelsbestand in de (thuis)zorg vergrijst in rap tempo. Kempenlef combineert die krapte op de arbeidsmarkt met de veranderende zorgvraag van ouderen van vandaag. Het initiatief ontwikkelde de functie van thuisondersteuner, een zorgprofessional die het gat dicht tussen de huishoudelijke hulp en thuiszorg. Hiermee richt zorgorganisatie Oktober een zorgarrangement in voor ouderen die normaal tussen wal en schip vallen. De afgelopen twee jaar zijn zestig thuisondersteuners opgeleid in de regio Bladel. Gemeenten uit deze regio hebben interesse in de aanpak van Oktober, maar zijn op zoek naar een onderbouwing van de impact van de thuisondersteuner.

"Tijdens het spelen van het 'spel' werden er echt ogen geopend, met name van de gemeenten. Veel 'aha-momenten' en nieuwe inzichten.' // Karin Bierens, projectleider Kempenlef

Kempenlef zocht naar een laagdrempelige en toegankelijke aanpak om de impact zichtbaar te maken. Onze tool ‘Spelen met impact’ bleek een passende manier om hiervoor input te verzamelen.

Samen met stakeholders van zowel Oktober als vanuit de gemeenten hebben we een gestructureerd gesprek gevoerd rondom de thema’s van impactmonitoring. Dit hielp de stakeholders zich uit te spreken over hun verwachtingen van de effecten van het project. Hierdoor werden ook (onderlinge) pijnpunten aangestipt.

Aan de hand van de verzamelde input stelde Zet een drietal laagdrempelige vragenlijsten op die verspreid werden onder ouderen, mantelzorgers en professionals. De uitkomsten hebben we voor Kempenlef samengevat in de factsheet Sturen op Impact.

Rol van Zet

Begeleiding bij bijeenkomst ‘Spelen met impact’ waarin we op beknopte, laagdrempelige wijze inzicht creëren in de meerwaarde van het project. Vertalen van effecten naar toegankelijke vragenlijsten en vormgeven uitkomsten.

Sociaal resultaat

Oktober en betrokken stakeholders hebben inzicht in de gerealiseerde impact van de pilot. Door de doelgroep van de factsheet (gemeenten) vooraf deelgenoot te maken van de invulling, borgen we dat we de juiste dingen verzamelen. Met onze factsheet in de hand is de impact zichtbaar en kan het initiatief het gesprek aangaan met gemeenten om de thuisondersteuner structureel in te zetten.