Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Inclusieve mobiliteit Den Bosch: activiteitendagen

In april 2022 organiseerde Zet activiteitendagen Inclusieve Mobiliteit in opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch. Inwoners maakten kennis met vervoersmiddelen zoals de Regiotaxi, de Seniorenbus en Fietsmaatjes Den Bosch, maar ook met deelvervoer zoals een elektrische fiets of een scooter van Go Sharing.

Geïnteresseerden kregen een folder mee waarin alle vervoersmogelijkheden zijn beschreven.

Met de activiteitendagen en deze folder vergroten we de bekendheid van de huidige mobiliteitsvoorzieningen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch én stimuleren we het gebruik ervan bij inwoners en intermediairs. Zo troffen we ook zorgprofessionals die zich lieten voorlichten om cliënten verder te helpen en mantelzorgers die met vader of moeder langskwamen om de mogelijkheden nader te bespreken en bekijken.

Mooi moment

Een dame die nog nooit op een fiets had gezeten maakte een proefritje met de duofiets van Fietsmaatjes. Ze stapte stralend af en zei: ‘Het viel me mee, ik durf nu ook wel een fietsles te proberen.’ En precies dáár waren deze dagen voor bedoeld; de drempel verlagen om iets nieuws te proberen en het vertrouwen krijgen dat er meer mogelijkheden zijn dan je denkt.

De activiteiten volgen uit het actieplan Duurzame Mobiliteit van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, waarin Inclusieve Mobiliteit één van de actielijnen is. De activiteiten dragen bij aan het uitgangspunt dat iedereen in de gemeente toegang heeft tot mobiliteit en dat voor iedereen duurzame mobiliteit haalbaar en betaalbaar is.

Man en vrouw op de duofiets