Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht zetters

Julia van Engelen

adviseur, projectleider | mede-eigenaar Buitenlijn

Opleiding: Pedagogische wetenschappen MSc

Achtergrond: Julia heeft ervaring op het gebied van beleidsmatige en bestuurlijke processen en samenwerkingen tussen stakeholders op verschillende domeinen, onder andere binnen het jeugd- en onderwijsdomein.

Expertise:  (Participatief) ontwikkelen van beleid, bouwen van netwerken en aanzetten van beweging rond maatschappelijke opgaven om ambities van papier naar praktijk te brengen.

Portfolio : Kwartiermaker jongerenparticipatie, procesaanpak Brede Welvaart in de provincie Noord-Brabant, gebiedsgerichte aanpak buitengebied & ontwikkelen van dorp- en buurtvisies samen met bewoners.

Volgende stap: Julia is vanaf 2024 aan de slag bij creatief participatiebureau Buitenlijn.