Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Verslag van een leerzame reis op weg naar Altena

We nemen je mee langs de reis die we aflegden, delen we onze inzichten en geleerde lessen. Daarnaast in de publicatie een meer theoretisch kader, waarbij de responsieve overheid centraal staat.

We ontwikkelden een kompas hiervoor, waarbij iedere windrichting een facet weergeeft van het nieuwe samenspel tussen inwoners en overheid. In de kern van het kompas ‘leren door experimenteren’, omdat we merkten dat deze insteek essentieel is als je tot nieuwe vormen van samenwerking wil komen tussen inwoners en overheid.

Het reisverslag is een prachtig boek geworden.

Zet schreef dit reisverslag samen met de gemeente Altena, betrokken inwoners en de provincie dit reisverslag.

Cover-Reisverslag-Altena