Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

StraatNL: Burgers en overheid bereiden zich samen voor op extreem weer

Hoe werk je als één overheid en samen met bewoners samen aan extreem weer? Dat onderzochten we in het project IDOLS* StraatNL. Zet begeleidde het social design proces.

De nieuwe Omgevingswet zit eraan te komen: een wet die allerlei wetten en regels voor de leefomgeving bundelt. Veel aspecten van de leefomgeving komen samen in de straat waar we wonen en leven. Deze is bovendien deels van de overheid én deels van bewoners. In het project StraatNL exploreerden we hoe je als overheid en bewoners samen invulling kunt geven aan die nieuwe Omgevingswet. Dat deden we met een concrete gezamenlijke uitdaging: het voorbereiden van een straat op extreem weer.

De Nederlandse straten en tuinen kunnen veel groener en koeler. Maar wat is nodig om mensen in beweging te krijgen, als klimaatadaptatie niet direct prioriteit heeft? Met name in versteende woonwijken en straten? En vooral: hoe bereid je je als bewoners en overheid sámen voor op extreem weer? We onderzochten dit in de Tilburgse Veestraat en in Belveld in Venlo.

Leren van creatieven

StraatNL was één van de deelprojecten van het landelijke programma IDOLS*. IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) is ontwikkeld om maatschappelijke uitdagingen en haar probleemeigenaren op een effectieve manier te verbinden met de creatieve en culturele industrie. In dit project werken we samen met de overheid, creatieven én bewoners om tot vernieuwende oplossingen te komen. Hoe kan je elkaar versterken? Zo kunnen overheden bijvoorbeeld leren van de aanpak van een kunstenaar, zoals éérst luisteren naar de leefwereld, ideeën en behoeften van bewoners voordat er plannen worden gemaakt. De aanpak is verfrissend en heeft juist de persoonlijke en menselijke kant die de overheid vaak mist, maar die wél nodig is in goed contact met bewoners.

Drie centrale aandachtspunten

Maar hoe werk je nu écht samen? Gedurende het traject werken we aan drie topics om daar antwoorden op te geven:

  • Samenwerken met bewoners
  • Samenwerken met creatieven
  • Samenwerken als één overheid

Bekijk de video’s die we maakten over verschillende aspecten van dat samenspel.

Kennis en lessen gebundeld

De inzichten die we werkenderwijs opdeden in Venlo en Tilburg hebben we verzameld en gebundeld. Zo creëren we kennis en inspiratie voor toekomstige vraagstukken rondom klimaatadaptatie en voor ‘het nieuwe samenspel’ tussen overheid en samenleving.

Bekijk hier de interactieve PDF

IDOLS* StraatNL

IDOLS* was een programma van de Federatie Creatieve Industrie en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. StraatNL is een samenwerking tussen overheden, bewoners en creatieve partijen. Bekijk de interactieve pdf om meer te lezen over de samenwerking en betrokken partners.

Meer lezen over IDOLS*? https://projectidols.nl/