Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht publicaties

Projectverslag StraatNL

In het project StraatNL verkenden we in Tilburg en Venlo hoe overheid en bewoners samen invulling kunnen geven aan de Omgevingswet en wat creatieven in dat proces kunnen toevoegen.

Rol van Zet

Zet begeleidde het social design proces en was penvoerder van het project.

Cover_Publicatie_projectverslag-straatnl